ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

  • Jombo rolls series

    ജോംബോ റോൾസ് സീരീസ്

    ഈ ജംബോ റോളുകൾ നൽകാൻ ഷാങ്ഹായ് ന്യൂവ വിസിഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് കമ്പനിക്ക്,

    BOPP കാർട്ടൂൺ പാക്കിംഗ് സീലിംഗ് ടേപ്പ് ജംബോ റോൾ, ഇരട്ട-വശങ്ങളുള്ള മുഖം പശ ടേപ്പ് ജംബോ റോൾ, വിഎച്ച്ബി അക്രിലിക് ടേപ്പ് ജംബോ റോൾ, പി‌ഇ ഫോം ടേപ്പ് ജംബോ റോൾ, ഇവി‌എ ഫോം ടേപ്പ് ജംബോ റോൾ, വാട്ടർ ആക്റ്റിവേറ്റഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ ടേപ്പ് ജംബോ റോൾ, ക്രാഫ്റ്റ് ഗം ടേപ്പ് ജംബോ റോൾ, ചിത്രകാരന്റെ മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് ജംബോ റോൾ, ഫിലമെന്റ് ഫൈബർഗ്ലാസ് ടേപ്പ് ജംബോ റോൾ, കണ്ടക്റ്റീവ് കോപ്പർ ഫോയിൽ ടേപ്പ് ജംബോ റോൾ, അലുമിനിയം ഫോയിൽ ടേപ്പ് ജംബോ റോൾ, പിവിസി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ജംബോ റോൾ, പിവിസി റാപ്പിംഗ് ടേപ്പ് ജംബോ റോൾ, പിവിസി ബാരിക്കേഡ് ടേപ്പ് ജംബോ റോൾ, പ്രിന്റഡ് ഡക്റ്റ് ഡക്ക് ക്ലോത്ത് ടേപ്പ് ജംബോ റോൾ ,തുടങ്ങിയവ…