ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

  • Hot melt Glue sticks

    ചൂടുള്ള ഉരുകൽ പശ വിറകുകൾ

    ഹോട്ട് മെൽറ്റ് ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് വെളുത്ത അതാര്യമാണ് (ശക്തമായ തരം), വിഷമില്ലാത്തത്, പ്രവർത്തിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, തുടർച്ചയായ ഉപയോഗത്തിൽ കാർബണൈസേഷൻ ഇല്ല. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ബീജസങ്കലനം, ഉയർന്ന ശക്തി, വാർദ്ധക്യ പ്രതിരോധം, വിഷരഹിതത, നല്ല താപ സ്ഥിരത, ഫിലിം കാഠിന്യം എന്നിവയുടെ സവിശേഷതകൾ ഇതിന് ഉണ്ട്. ആകൃതി വടി, തരിക എന്നിവയാണ്.